Vytenio g. 9/25, LT – 03113, Vilnius
info@teisesgarantas.lt
+3706 30 41444

Skrydžio kompensacija

Jeigu Jūsų skrydis buvo sutrikdytas (atšauktas arba atidėtas), turite teisę gauti kompensaciją nuo 250 iki 600 Eurų.

Keleiviai dažnai pamiršta, kad jų teisės yra saugomos ES reglamento (EB) 261/2004 ir stengiantis neįsivelti į papildomus rūpesčius, vengia kreiptis į atitinkamas institucijas dėl jiems priklausančių teisių. Tokiu būdu padaroma dviguba žala keleivis lieka patyręs išlaidas, o oro linijos ir toliau laisvai žiūri į įstatymus.

Aukščiau minėtas reglamentas įpareigoja Jūsų pasirinktas oro linijas rūpintis Jumis ir suteikti visą reikiamą informaciją bei pagalbą prieš skrydį, skrydžio metu ir po skrydžio. Jeigu oro linijos neišpildo savo įsipareigojimų arba pažeidžia keleivio teises, turite teisę kreiptis į atitinkamas institucijas arba įstaigas, kad Jums būtų suteikta pagalba. UAB „Teisės garantas“ įmonės teisininkai, turintys daugiau nei dešimties metų patirtį atstovauja ir teikia profesionalę pagalbą keleiviams, dėl sutrikdyto (atidėto, atšaukto ar perpildyto) skrydžio, siekiant gauti kompensaciją.

Mūsų teisininkai atstovaus Jūsų teises ir interesus, kai dėl sutrikdyto skrydžio neturite laiko, galimybių ar pakankamų teisinių žinių imtis tolimesnių veiksmų, kuriems būtina išmanyti teisines procedūras, pavyzdžiui pateikti oro vežėjui Pretenziją – reikalavimą, dėl kompensacijos išmokėjimo ir jei vežėjas pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 261/04 (toliau Reglamentas) nevykdo reikalavimo išmokėti kompensaciją, pateikti teismui ar valstybės valdymo įstaigai ieškinį dėl Pretenzijos.

Papildomai UAB „Teisės garantas“ siūlo pagalbą keleiviams pagal Reglamentą (EB) Nr. 261/2004, dėl papildomo mokesčio reikalavimo, jei skrydį vykdantis oro vežėjas perkelia keleivį į žemesnę klasę nei nurodyta įsigytame biliete, dėl netinkamos teisės į rūpinimąsi, įgyvendinimo dėl apgyvendinimo paslaugos atsisakymo vežti ir skrydžio atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, nuostolių atlyginimo skrydžio atšaukimo ar atidėjimo atveju, nuostolių atlyginimo išskridimo ir atvykimo oro uostų keitimo atveju ir kt.

Jeigu nuspręsite kreiptis į UAB „Teisės garantas“ įmonę, gausite ne tik visapusišką teisinę pagalbą, bet ir nemokamai parengsime Pretenziją.

UAB „Teisės garantas“ garantuoja, kad nesant teisinių ar faktinių galimybių išieškoti Kompensaciją, Klientui neskaičiuoja jokių bylos tvarkymo išlaidų ir įsipareigoja apmokėti visas galima išlaidas.

Teismo išlaidas, pralaimėjus (nesėkmės atveju) moka UAB „Teisės garantas“, tad keleivis nepatiria jokių papildomų išlaidų.

Paslaugos mokestis mokamas tik gavus kompensaciją (sėkmės atveju).

Užpildykite prašymo formą

Netrukus su jumis susisieksime

  KELEIVIO ATMINTINĖ (būtina įvykdyti visus žemiau nurodytus veiksmus):

  • Laiku atvykti į oro uostą;
  • Užsiregistruoti skrydžiui, net jei jau žinoma apie skrydžio vėlavimą;
  • Gauti sąžiningą informaciją iš oro vežėjo apie savo, kaip keleivio, teises, apie situacijos permainas, kokia skrydžio atidėjimo ar atšaukimo priežastis;
  • Reikalauti, kad oro linijos Jumis pasirūpintų taip, kaip numatyta teisės akte;
  • Fiksuoti svarbias aplinkybes: išsaugoti oro linijų pranešimą dėl skrydžio sutrukdymo; susirašinėjimą su skrydį vykdžiusiu vežėju, skrydžio vėlavimo trukmei fiksuoti svarbus laikas, kai atidaromos orlaivio durys; jei vėlavimo priežastimi nurodytos oro sąlygos, fiksuoti oro sąlygas ir t. t.;
  • Saugoti kasos kvitus, dėl patirtų išlaidų, skrydžio nesklandumų metu (maitinimas, nakvynė, transportas iš oro uosto ir atgal, skambučiai);
  • Iš karto registruoti Pretenziją, jeigu Jūsų bagažas vėluoja.