Civilinės bendrovės steigimas Lenkijoje

2022-06-13 / PATEIKĖ

Civilinė bendrovė (Spółka cywilna) yra Paprasčiausia iš visų įmonių rūšių (formų) Lenkijoje. Ją reglamentuoja ne komercinė, o civilinė teisė. Ji neturi juridinio asmens statuso, todėl visos teisės ir pareigos, kylančios iš jo prisiėmimo, galioja tik partneriams.Civilinės bendrovės steigimas Lenkijoje

Jį gali sukurti ne mažiau kaip 2 fiziniai arba juridiniai asmenys. Norint steigti civilinę bendrovė, partneriams įstatinio kapitalo įnešti nereikia. Vietoj to jie privalo sudaryti rašytinę sutartį. Dokumente (sutartyje) turi būti nurodytas ekonominis įmonės veiklos tikslas. Civilinės bendrovės registruoti nereikia, tačiau kiekvienas fizinis asmuo, kuris yra jos partneris, turi būti registruotas CEIDG (CEIDG yra Lenkijoje veikiančių verslininkų elektroninis registras). Visi civilinės bendrovės partneriai pagal savo prievoles atsako solidariai visu savo turtu (taip pat ir privačiu turtu). Vykdant ūkinę veiklą civilinėje bendrovėje nereikalaujama pilnos buhalterinės apskaitos – tai yra iki 2 mln. eurų pajamų gavimo konkrečiais metais.